Jump to Navigation

Context

Omdat het zorgsysteem beter zou kunnen afgestemd worden op de noden van personen met psychische problemen en efficiënter georganiseerd zou kunnen worden, werkt men in België aan de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Om tot de beste oplossingen te komen hebben de overheden van ons land (federaal, gemeenschappen en gewesten) vanuit het idee van experimenten in 2010 een projectoproep gelanceerd naar de GGZ-sector. Binnen een bepaalde regio kunnen de GGZ-organisaties een project uitvoeren, waarbij ze zelf bepalen hoe ze samen met partnerorganisaties de hervormingen wensen op te pakken om meer gemeenschapsgerichte zorg uit te bouwen. Bedoeling is om te evolueren van een “bed-psychiatrie” naar een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg.

Deze lopende projecten zijn de 107-projecten, genoemd naar het artikel 107 van de federale ziekenhuiswet, dat toelaat dat psychiatrische ziekenhuizen (en ook algemene ziekenhuizen indien ze aan voorwaarden voldoen) een deel van hun budget kunnen herbestemmen, zodat zij nieuwe zorgvormen kunnen ontwikkelen.

De zorg wordt steeds meer ingebed in het vertrouwde sociale netwerk van mensen. De zorggebruiker woont bij voorkeur zo lang mogelijk zelfstandig en krijgt zorg en begeleiding aan huis. Deze tendens van de laatste jaren heet ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Om de zorg effectief in te bedden in de eigen leefomgeving moet men echter over de juiste instrumenten – en de juiste informatie – beschikken.

Dit alles heeft gevolgen voor de thuiszorg: het aandeel van mensen met psychische problemen in de reguliere thuiszorg is de laatste jaren sterk toegenomen en zal de volgende jaren nog toenemen.

 

Detailinfo op www.psy107.be en bij de Overlegplatforms GGZ per provincie. Main menu 2

Page | by Dr. Radut