Jump to Navigation

Intervisie

De intervisies bij De Chaos(s)temmer zijn er om te bespreken wat verzorgenden zoal tegenkomen in de praktijk als het gaat om complex gedrag.

Deze intervisie volgt nadat de verzorgenden de vormingscursus hebben gevolgd, met de Observatielijst aan de slag zijn (geweest) en met hun verantwoordelijke een bespreking hebben gehad, waarbij het geobserveerde gedrag wordt opgenomen in de Signaalkaart en er afspraken gemaakt worden over de aanpak van een complexe situatie.

Het doel van de intervisie is dat verzorgenden onderling ervaringen uitwisselen, en met elkaar delen hoe zij met complexe situaties al zijn omgegaan, wat gewerkt heeft en wat niet, hoe dit wordt ervaren.

Wat is intervisie:

 • Collegiale ondersteuning met betrekking tot werksituaties binnen het werkveld;
 • Onderlinge advisering bij werksituaties of problemen;
 • Tot inzichten willen komen en oplossingen nastreven;
 • Zelfsturend en reflecterend naar het eigen leerproces;
 • Actief functioneren in een leergroep, binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur.

Uitgangspunten van intervisie:

 • Bij intervisie is er altijd een basis van gelijkwaardigheid en collegialiteit in de groep.
 • Veiligheid en vertrouwen zijn de basis voor een intervisiegroep.
 • Spreek duidelijk een beroepsgeheim af; laat niets naar buiten komen (‘in de wandelgangen’).
 • Geef volledige inzet en vertrouwen.
 • Intervisiebijeenkomsten zijn niet vrijblijvend; er bestaat een duidelijke aanwezigheidsverplichting.
 • Het intervisieproces verloopt resultaatgericht en er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van ieder teamlid.

De meerwaarde van intervisie:

 • Omdat collega’s meer afstand hebben tot het probleem / de casus dan de inbrenger is de kans heel groot dat zij vanuit verschillende gezichtspunten de casus zullen bekijken.
 • Men leert elkaar collegiaal te ondersteunen bij moeilijke werksituaties.
 • Het accent ligt op het ontwikkelen van het inzichtelijke en probleemoplossende vermogen van deelnemers, en het leren reflecteren op het beroepsmatig handelen.
 • Leren luisteren, accepteren, en het aanvoelen van de ander.
 • Open staan om te leren werken met nieuwe methoden.
 • Het is een ervaring en ontwikkelingstraining die het zelfsturende, zelflerende en zelfbeslissende vermogen van zowel de medewerkers als leidinggevende bevordert.
 • Het biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van feedback, reflectie, advies en daadwerkelijke aanpak, die een open cultuur bevordert binnen een groeiende organisatie.

Beeldfragmenten:Main menu 2

Page | by Dr. Radut