Jump to Navigation

Persoonlijk Ontwikkelings Plan

Persoonlijke groei vindt plaats als iemand stilstaat bij zichzelf en nadenkt over de toekomst. Een  werknemer of een werkzoekende staat sterker ten aanzien van de werkgever als hij/zij zich bewust is van de eigen sterktes en zwaktes. Een handig hulpmiddel om dit in kaart te krijgen, is het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Met een POP onderzoekt men wat men wil leren en wat men moet leren om een job goed te doen. Het POP is een instrument om de professionele ontwikkeling te stimuleren en te bewaken. Een POP kan een (schriftelijke) afspraak zijn tussen werknemer en werkgever over de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. De stappen voor het verder ontwikkelen van competenties voor de uitgeoefende functie worden beschreven, passend in de missie en doelstellingen van de organisatie.

Het kernkwadrant van Ofman

Het kernkwadrant is een goede manier om iemands sterke en zwakke punten helder te krijgen. Het is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode om persoonlijk en professioneel te groeien en om conflicten met anderen te analyseren en op te lossen. Dit model beschrijft karaktereigenschappen of kwaliteiten volgens een bepaalde inzet en toont de onderlinge samenhang. Het gaat om volgende vier elementen:

Kernkwaliteit: volgens Ofman horen bij iedere persoon bepaalde kernkwaliteiten. Dit zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon horen. In tegenstelling tot vaardigheden die aangeleerd zijn, zijn kernkwaliteiten aangeboren eigenschappen, bijvoorbeeld meelevend'.

Valkuil: sommige van de kernkwaliteiten zijn zo sterk aanwezig dat ze juist een valkuil worden. In stresssituaties, wanneer iemand onder druk wordt gezet, is de natuurlijke reactie van een mens om zijn kernkwaliteiten meer in te zetten, met het risico om door te schieten in de valkuil. Iemand die meelevend is (kernkwaliteit) zal bijvoorbeeld bij tegenwerking of tegenslag veel te sentimenteel worden (valkuil). Wordt er nog meer druk op deze persoon gezet, dan kan hij of zij zelfs doorschieten naar zijn eigen allergie. De meelevende persoon geeft het op en wordt volledig apathisch en onverschillig (allergie).

Uitdaging: het tegenovergestelde van iemands valkuil is iemands uitdaging. Het tegenovergestelde van sentimentaliteit is rationaliteit. De persoon die heel meelevend kan zijn, moet oppassen voor overdreven sentimenteel zijn en moet dus werken aan rationeel zijn (uitdaging). De uitdaging is dus een karaktereigenschap die het tegenovergestelde is van iemands valkuil. Deze kwaliteit is een goede aanvulling op iemands kernkwaliteit.

Allergie: wanneer een ander doorschiet in een van zijn kernkwaliteiten (en terechtkomt in zijn valkuil), dan kan dat bij andere personen wrevel opwekken. Opmerkelijk is dat de ene mens zich meer aan bepaalde, doorgeschoten kernkwaliteiten ergert dan andere. In zo'n geval spreekt Ofman van allergie.
Bijvoorbeeld: iemand die heel meelevend is kan allergisch zijn voor onverschilligheid en apathie. De allergie is dus datgene dat iemand met een bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart. Daarnaast is deze allergie een doorgeschoten vorm van de uitdaging: onverschilligheid is immers ook doorgeschoten rationaliteit. De allergie is de doorgeschoten vorm van iemands uitdaging.

Het basisschema is het volgende:

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid, een uniek verleden, een bepaald gamma aan talenten en werkpunten,… en deze complexe mix bepaalt hoe iemand een job uitoefent. Als mensen elkaar ontmoeten, reageren ze op elkaar. Mensen maken meestal iets los bij elkaar: sympathie, medeleven, medelijden, irritaties, frustraties, agressie, …

Als je je stoort aan bepaalde eigenschappen of gedrag van iemand anders, zegt dat vaak iets over jezelf. Het kernkwadrant van Ofman kan helpen om een beter zicht te krijgen op wat een irritatie naar anderen toe vertelt over jezelf. Volgens Ofman kan je veel leren over jezelf wanneer je je aan bepaalde mensen ergert.

Hoe kan je hiermee te werk gaan?

A. Zet in allergie de eigenschap/gedrag van de ander die jou irriteert: negatieve term

B. Zoek het tegenovergestelde eigenschap/gedrag en zet die bij valkuil: negatieve term

C. Zoek nu de positieve kant van jouw allergie en zet die bij uitdaging: positieve term

D. Zoek de positieve kant van de valkuil en zet die bij kernkwaliteit: positieve term

 

 

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut