Jump to Navigation

Uitgangspunt

Het project De Chaos(s)temmer is gegroeid vanuit de vaststelling dat zorgverleners steeds meer geconfronteerd worden met mensen met psychische problemen en/of complexe zorgsituaties. Door de vermaatschappelijking van zorg zijn er grote veranderingen ontstaan in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg.

Zorgverleners beschikken echter niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Er wordt steeds méér van hen verwacht. Daarbij komt nog dat er talrijke kanalen zijn (bijvoorbeeld de talloze websites over psychische problemen) die veel informatie aanbieden. Zo loopt men het risico de bomen door het bos niet meer te zien en zelfs als men ze ziet, is de informatie niet altijd op maat van basiswerkers (bijvoorbeeld vakjargon). Dit kan leiden tot frustraties, gevoelens van machteloosheid, verhoogde stress en zelfs tot jobontevredenheid. Daarom engageerden twee thuiszorgorganisaties zich, met name Familiehulp en Landelijke Thuiszorg, om samen met het vormingscentrum HIVSET en projectenorganisatie SPK een vernieuwende methodiek te ontwikkelen, waarvoor ESF-middelen werden ingezet.Main menu 2

Page | by Dr. Radut