Jump to Navigation

Visie

Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat te kampen met psychische problemen. Daarom is het belangrijk om meer over geestelijke gezondheid te praten.

Mensen zijn echter een complex geheel van psychische, lichamelijke en sociale functies. Iemand kan iets aan de hand hebben, maar hij of zij is steeds méér dan de ziekte. Van groot belang is altijd het verschil te blijven zien tussen de persoon en diens aandoening. Anders schuilt het gevaar voor etikettering (enkel denken in termen van diagnoses) en stigmatisering (een stempel op iemand drukken). Mensen met psychische aandoeningen krijgen heel makkelijk een stempel waar ze niet meer vanaf geraken. Het gevolg is dat velen zich maatschappelijk uitgesloten voelen.

De Chaos(s)temmer is NIET ontwikkeld om zorgverleners aan te zetten tot diagnostiek of mensen in hokjes te plaatsen. Het uitgangspunt is vertrekken van datgene wat je observeert, datgene wat zich hier en nu in de zorgrelatie afspeelt, zonder vooroordelen. In dat opzicht heeft de Chaos(s)temmer een normaliserend effect.

De Chaos(s)temmer draagt de herstelgedachte hoog in het vaandel. Herstel verwijst naar het persoonlijke proces van mensen met psychische kwetsbaarheid waarin zij de draad weer oppakken en hun leven nieuwe vorm en inhoud geven. Het doel is bereikt als men deze ‘herstel-bril’ aanhoudt: kiezen voor maximale keuzevrijheid en autonomie van zorgvragers.Main menu 2

Page | by Dr. Radut